מסגרות

כל הרתכים עם תעודות ונסיון עבודה ,גם בתע"ש
ברזל ופלדה – ריתוך ועבודת מסגרות
נרוסטה – ריתוך ועבודת מסגרות אלומיניום – ריתוך ועבודת מסגרות
יצקת – ריתוך ועבודת מסגרות
תכנון – בתוכנת SOLIDWORKS
בניית קונסטרוקציות – כולל אישור מהנדס קונסטרוקטור
מהנדס קונסטרוקטור – חתום על התכנון ובדיקות עומסים.

תפריט נגישות