שינוע

תכנון פרטני לשלב הפירוק של המכונות והתשתיות

תכנון פרטני להעמדת המכונות במפעל החדש

פירוק כלל המכונות והתשתיות

אריזת הציוד וסימונו לקראת העברה
  
שינוע למפעל החדש

העמדה והרכבה של כלל הציוד ובדיקתו לאחר הפעלה

שינוע של מיכל לתעשייה
שינוע והנחה מיכל ענק לתעשייה
שינוע והרמה במנוף של מיכל ענק לתעשייה מפעל בחדרה

תפריט נגישות